เกี่ยวกับบริษัทฯ

 

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งใน 300 กว่าบริษัทของเครือสหกรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2530 ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ของผู้บริหารที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค และสังคมเท่านั้น  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆ มากมาย ภายใต้ระบบสมาชิก และขายตรง ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชุดชั้นในเวียนนา ซึ่งเป็นชุดชั้นในที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบการตัดเย็บ และการสวมใส่ที่ตอบสนองกับสตรีที่มีทรวงอกที่แตกต่างกัน รวมทั้งการบริการลูกค้าโดยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสรีระ ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจชุดชั้นใน ระบบขายตรงของประเทศไทยด้วยยอดขายอันดับ 1  ตลอดมา และปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 300,000 รายทั่วประเทศ  รวมทั้งมีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์, ฮ่องกง, จีน, มาเลเซีย เป็นต้น

นอกจากชุดชั้นในเวียนนาแล้ว บริษัทยังทำการจัดจำหน่ายสินค้าอีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับสตรี และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน ครัวเรือน ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าอุปโภค ฯลฯ เพื่อเป็นการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ สร้างความสุข ความพึงพอใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้า และสมาชิกของเรา รวมทั้งช่วยพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2542 ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจักรเย็บผ้าจาโนเม่ ผู้นำแห่งจักรเย็บผ้า ในครัวเรือนจากประเทศญี่ปุ่น แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บผ้าเอลน่าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2550 อีกด้วย 

และในวันที่ 25 พ.ค. 2554 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่ จาก บริษัท วีน จำกัด มาเป็น บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ 24 ปีที่ผ่านมา บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังยืนหยัด และยึดมั่นในคุณธรรม ของความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อลูกค้า และการตอบแทนสังคม ทำให้บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการ บริการให้ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค รวมทั้งมีความเป็นสากล ซึ่งเราจะยึดมั่นในอุดมการณ์ในการดำเนิน ธุรกิจของเรา เช่นนี้ ตลอดไป

 
Visitors: 110,561