บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเครือสหพัฒน์ฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายชุดชั้นในสตรี WIENNA

และจักรเย็บผ้า JANOME - ELNA กำลังขยายงาน และต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งดังนี้

            ................................................................................................................................................

Marketing Officer

 • วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ติดต่อประสานงานกับสื่อหรือองค์กรต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ

 • คิดและจัดทำสื่อต่างๆในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายร่วมกับแผนกศิลป์

  เช่น ใบปลิว, แคตตาล็อก, สื่อ ณ จุดขาย ฯลฯ

 • ดูแลภาพลักษณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรผ่านช่องทางการตลาด

  และประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

 • รวบรวมรายงานกิจกรรมทางการตลาด เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนา

 • วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

 • รับผิดชอบเรื่องเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกการตลาด

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง อายุ 23 – 30 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1 – 3 ปี (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจสิ่งทอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ โซเซียลเน็ตเวิร์คได้ดี

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและเจรจาต่อรองได้ดี

 • ขยัน สามารถทำงานเป็นทีมและภายใต้ภาวะกดดันได้ดี


   

   

เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้า

รับผิดชอบดูแลตรวจสอบสินค้า, ระบบสินค้าคงคลัง

รับผิดชอบงานด้านบัญชีสินค้าของบริษัท

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รับผิดชอบด้านการรับ-วางบิล, ทำเช็ค

รับผิดชอบด้านการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย

จัดเตรียมเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย รวบรวมและจัดทำเอกสารด้านการเงิน 

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน-การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

พนักงานคลังสินค้า

เบิกจ่ายและตรวจรับเข้าสินค้า

จัดสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า

ดูแลการจัดเก็บสินค้ารวมถึงความเรียบร้อยในคลังสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Customer Service

ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในร้าน WIENNA ให้รายละเอียดเรื่องชุดชั้นใน

รายการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้า ดูแลสภาพแวดล้อมภายในร้าน

จัดเรียงสินค้าให้อยู่สภาพพร้อมให้บริการ

เป็นตัวแทนขององค์กรในการเติมเต็มความพึงพอใจแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร รักงานขายและการให้บริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความพร้อมทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
        สถานที่ปฏิบัติงาน สาขารังสิต, พระราม 2, รามคำแหง, พระราม 3, แฟชั่นไอส์แลนด์,
        แจ้งวัฒนะ, ชลบุรี, เชียงใหม่, อุดรธานี (สามารถเลือกสาขาที่ใกล้บ้านได้)

พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า

ให้คำแนะนำและสาธิตการใข้จักรเย็บผ้า แบรนด์ Janome, Elna

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร รักงานขายและการให้บริการ
 • มีความพร้อมทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมงานผีมือ

จัดการฝึกอบรมและสอนงานฝีมือ, งานประดิษฐ์ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาคหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานสอน งานประดิษฐ์ มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้ด้วยตนเอง

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 177,179,181,183,185 ซอยเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 02 - 689 - 8520 ต่อ 150, 151 , 085 - 485 - 8786 หรือสมัครได้ที่ wienna bra boutique ทุกสาขา หรือ e-mail : humanresource@wien.co.th

แบบฟอร์มสมัครงานVisitors: 99,734