ประวัติความเป็นมา บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งใน 300 กว่าบริษัทของเครือสหกรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2530 ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ของผู้บริหารที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค และสังคมเท่านั้น บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆ มากมาย ภายใต้ระบบสมาชิก และขายตรง ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชุดชั้นในเวียนนา ซึ่งเป็นชุดชั้นใน ที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบ การตัดเย็บ และการสวมใส่ที่ตอบสนองกับสตรีที่มีทรวงอกที่แตกต่างกัน รวมทั้งการบริการลูกค้า โดยทีมงานผู้มีความ เชี่ยวชาญด้านสรีระ ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจชุดชั้นใน ในระบบขายตรงของประเทศไทยด้วยยอดขาย อันดับ 1 ตลอดมา และปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 300,000 ราย ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการส่งออกสินค้าไปยัง ต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์, ฮ่องกง, จีน, มาเลเซีย เป็นต้น


 

นอกจากชุดชั้นในเวียนนาแล้ว บริษัทยังทำการจัดจำหน่ายสินค้าอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าอุปโภค ฯลฯ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ สร้างความสุข ความพึงพอใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้า และสมาชิกของเรา รวมทั้งช่วยพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น


 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2542 ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจักรเย็บผ้าจาโนเม่ ผู้นำแห่ง จักรเย็บผ้าในครัวเรือนจากประเทศญี่ปุ่น แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บผ้า เอลน่าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2550 อีกด้วย

และในวันที่ 25 พ.ค. 2554 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่ จาก บริษัท วีน จำกัด มาเป็น บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ 24 ปีที่ผ่านมา บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังยืนหยัด และยึดมั่น ในคุณธรรมของความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อลูกค้า และการตอบแทนสังคม ทำให้บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค รวมทั้งมีความเป็นสากล ซึ่งเราจะยึดมั่น ในอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของเรา เช่นนี้ ตลอดไป

 


Visitors: 112,321