วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นผู้นำธุรกิจ ที่ส่งมอบความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านสินค้า และบริการระดับมาตรฐานสากล เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติ ให้เป็นหนึ่งในเวทีระดับโลก"


 

พันธกิจ
* เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ลูกค้าไทย และลูกค้าต่างชาติ
บริการลูกค้า และสมาชิกทุกระดับ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
มีระดับธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า และมั่นคงแก่สมาชิก
ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง สุจริต ยุติธรรม และมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม
นำพาสินค้าไทยคุณภาพระดับมาตรฐานสากลไปสู่เวทีการค้าระดับโลก 


Visitors: 112,321