กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

เราบริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภูมิใจที่ได้ดำเนินกิจการที่มีส่วนในแง่ของการตอบแทนสังคม โดยการร่วมมือกับ มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการช่วยเหลือสังคมโดยร่วม กับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการรณรงค์ให้หญิงไทยตรวจเต้านม ด้วยตนเองเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ภายใต้ “โครงการเวียนนาอาสา เพื่อหญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม” โดยการจัด อบรมฟรีให้กับผู้สนใจวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และนำไปเผยแพร่สู่คนใกล้ชิด ทั้งเพื่อดำเนินการสนองพระราช ปณิธานของสมเด็จย่า ในการรณรงค์ให้หญิงไทยรู้จักดูแลตนเอง นอกจากนี้ ยังได้มีโครงการเย็บเต้านมเทียมเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม อีกทั้ง บริษัทยังได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกหลายอย่าง อาทิ การให้พนักงานอบรมการใช้จักรเย็บผ้าเพื่อสอน อาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มชาวเขาและประชาชนที่สนใจ เพื่อให้สามารถต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนและชุมชน ของตน การบริจาคเงินสบทบมูลนิธิถันยรักษ์เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ โครงการเย็บจีวรเพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และห่างไกล เป็นต้น

 


 

ขอเชิญชวนองค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ มาเข้าร่วมโครงการเวียนนาอาสาเพื่อหญิงไทย พ้นภัยมะเร็งเต้านม

โดยเวียนนาจะเดินสายไปจัดกิจกรรมให้ถึงหน่วยงานของท่าน ทั้งสาระความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม กิจกรรมเย็บเต้านมเทียมเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ งานเวิร์คช็อปงานตัดเย็บกระเป๋าผ้าส่งเสริมรายได้ เล่นเกมแจกรางวัล มอบของที่ระลึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมกับทุกท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หน่วยงานใดสนใจ อยากให้เวียนนาอาสาไปหาท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 689 8520-4 ต่อ 149 ....พวกเราอาสาไปหาท่านถึงที่คะเพราะเรารับอาสา อยากเห็นหญิงไทย พ้นภัยจากมะเร็งเต้านม.....

 


 


Visitors: 112,321