จักรเย็นผ้า และโซอิ่งเลิฟเวอร์คลับ

จักรเย็บผ้าจาโนเม่ ตลอดระยะเวลา 90 ปี จักรเย็บผ้าจาโนเม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลกในฐานะจักรเย็บผ้า ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน และฐานะที่เป็นจักรเย็บผ้าคุณภาพจากญี่ปุ่นที่มีฐาน การผลิตทั่วโลก ภายใต้มาตรฐานเดียวกันนี้ ทำให้จักรเย็บผ้าจาโนเม่ครองใจผู้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน แต่จาโนเม่ก็ยัง พัฒนาคุณภาพของจักรเย็บผ้าไม่หยุด ยังคงสร้างสรรค์จักรเย็บผ้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกมาใช้งาน อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน

จักรเย็บผ้าเอลน่า บริษัทฯ ของเราได้รับความไว้วางใจจากจักรเย็บผ้าเอลน่าให้เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียว ในประเทศไทย ภายใต้การบริการในมาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2553 นี้เป็นปีที่จักรเย็บผ้าเอลน่าครบรอบ 70 ปี ซึ่งเอลน่ายังคงยึดมั่นอุดมการณ์ในการผลิตสินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และการพัฒนาทางด้านนวัตกรรม ที่ก้าวล้ำอยู่เสมอ และด้วยการออกแบบ และพัฒนาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทำให้แบรนด์เอลน่า ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้เสมอมา


Visitors: 112,321